Regler & Villkor i korthet

  


Regler och villkor

Denna sida innehåller de villkor och krav. Läs dessa regler och villkor noggrant innan du beställer några produkter från oss. Du bör förstå att genom att beställa någon av våra produkter, samtycker du att vara bunden av dessa regler och villkor.

Genom att placera en order på spabyus, garanterar du att du är minst 18 år gammal (eller ha målsmans tillåtelse att köpa från oss) och accepterar dessa regler och villkor som skall gälla för alla beställningar eller placeras på spabyus för försäljning och leverera av produkter. Ingen av dessa regler och villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter. Inga andra villkor eller ändringar av villkoren och villkoren skall vara bindande avtalas skriftligen undertecknat av oss.

Personlig information

Alla personuppgifter som du förser oss med eller som vi får kommer att hanteras av spabyus som ansvarig för personlig information. Den personliga information du lämnar kommer att användas för att säkerställa leveranser till dig, kreditvärderingen, för att ge erbjudanden och information om vårt sortiment till dig. Den information du lämnar är endast tillgänglig för spabyus och Tictail och kommer inte att delas med tredje part. Du har rätt att ta del av den information om dig. Du har alltid rätt att begära spabyus att radera eller korrigera informationen om dig. Genom att acceptera de spabyus villkoren samtycker du till ovanstående.

FORCE MAJEURE

Händelser utanför spabyus kontroll, vilket inte rimligen förutsebara, skall anses force majeure, vilket innebär att spabyus frigörs från spabyus skyldigheter att fullgöra ingångna avtal. Exempel på sådana händelser är regeringens åtgärder eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt, embargo, brand eller översvämning, sabotage, olyckshändelse, krig, naturkatastrofer, strejker eller brist på leveranser från underleverantörer. I force majeure ingår också regeringsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, förbud etc.

Betalning

Alla varor förblir spabyus egendom till dess full betalning sker. Det pris som gäller är att inställd på det datum då du gör din beställning. Fraktkostnader och avgifter betalning redovisas innan du bekräftar köpet. Om du är under 18 år måste du ha föräldrarnas tillstånd att köpa från spabyus.

Alla överföringar som utförs genom spabyus hanteras och omsätts via tredje part dedikerade gateways för att garantera din säkerhet. Kortinformation lagras inte och all kortinformation hanteras via SSL-kryptering. Vänligen läs de allmänna villkoren för betalning gateway valt för transaktionen som de är ansvariga för de gjorda transaktionerna.

KOMMUNALSKATT

Observera att lokala avgifter (moms, tull) kan förekomma, beroende på region och lokala tullavgifter. Dessa avgifter är på kundens egen bekostnad.

Cookies

spabyus använder cookies enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökare. Cookies skadar inte din dator, består endast av text kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på din hårddisk. Det finns två typer av cookies: "session cookies" och cookies som sparas permanent på din dator.

Den första typen av cookie som vanligen används är "session cookies". Under tiden du besöker webbplatsen, tilldelar vår webbserver webbläsaren en unik identifierare sträng för att inte förvirra dig med andra besökare. En "sessions-cookie" aldrig lagras permanent på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Om du vill använda spabyus utan problem måste du ha aktiverat cookies.

Den andra typen av cookie sparar en fil permanent på din dator. Denna typ av cookie används för att spåra hur besökarna rör sig på webbplatsen. Detta används endast för att erbjuda besökarna bättre service och support. De textfiler kan tas bort. På spabyus vi använder denna typ av cookie för att hålla reda på din kundvagn och för att föra statistik på våra besökare. Den information som lagras på din dator är bara ett unikt nummer, utan koppling till personlig information.

Ytterligare information

spabyus förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer, köpvillkor och produkterbjudanden utan föregående meddelande. Vid händelse av när en produkt är slutsåld, har spabyus rätt att häva beställningen och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. spabyus skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Tictail AB ansvarar inte för något innehåll, interaktioner eller överföringar på http://spabyus.tictail.com.

Alla förfrågningar: info@spabyus.se